Apróhirdetés szabályzat

Tilos azonos szöveggel ugyanazt a hirdetést feladni!
Akkor is tilos ha másik rovatba vagy megyébe helyezik, az ilyen duplikált tartalmat azonnal töröljük (előzetes figyelmeztetés nélkül) Ismételt esetben a felhasználói fiókot is korlátozzuk, súlyos esteben kitiltjuk az oldalról.

A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:

* jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
* nem a rovat jellegének megfelelő;
* szerzői jogokat (különösen jogvédett termékek (CD, DVD, VHS) másolatai), személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
* erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
* félelemérzetet kelt;
* amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;
* pornográf, szexuális szolgáltatás igénybevételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);
* indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
* a www.csikszereda.net oldal üzemeltetője megítélése szerint sértheti az www.csikszereda.net, , a www.csikszereda.net üzleti partnerei vagy www.csikszereda.net  szolgáltatásai felhasználóinak jogait;
* spam hirdetésnek minősül;
* indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
* a www.csikszereda.net  oldal üzemeltetője megítélése szerint sértheti a www.csikszereda.net , a www.csikszereda.net  üzleti partnerei vagy www.csikszereda.net  szolgáltatásai felhasználóinak jogait;

* olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő;
* a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása;
* politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;
* tiltott gyógyszerreklámnak minősül;
* burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámnak minősül;
* külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik;
* megtévesztő reklámnak minősül (különösen ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik);
* dohányáru reklám;
* minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt;

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

A www.csikszereda.net  oldal üzemeltetőjének jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje, illetve, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre, valamint a hirdetések áthelyezése a tartalomnak megfelelő rovatba . 
Az  csikszereda.net oldalain elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját vagy megrendelőjét terheli a felelősség. Az  csikszereda.net üzemeltetői kizárják felelősségüket mindazon károkért és hátrányokért, amelyek az  csikszereda.net oldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.
 
 A csikszereda.net nem vállal felelősséget:
- A hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személyeknek okozott jogsérelemért,kárért.
- Nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát valamint nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
- Nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését,és ezen zavarok kijavítását.
 - Az oldal érdekeit sértő,vagy hátrányosan érintő tartalom eltávolításából, vagy hozzáférés megtagadásából eredő kárért.
- Az esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.
-A rendszer használatából következő kárért.
- Semmi nemű jogsértésért, hibáért, kárért.
- A hirdetésekből közvetve vagy közvetlenül ért káros tartalmak (vírusok, férgek),s egyéb károkért.
A csikszereda.net üzemeltetői fenntartják maguknak a változtatás jogát minden tekintetében, leállás, átalakítás, módosítás, megszünés ,s egyéb.
Adatkezelés:
Az Üzemeltető a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja. Az Üzemeltető ennek megfelelően a felhasználó adatait kizárólag abban a körben kezeli és tartja nyilván, melyhez a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta.

Adatkezelési szabályzatot megismertem,és az általános hirdetési feltételeket elfogadom